Nowoczesne metody nauczania

Zindywidualizowane podejście nauczyciela do poszczególnych dzieci, zwłaszcza na początkowym etapie nauczania, może w znacznym stopniu zlikwidować istniejące zróżnicowanie psychofizycznych możliwości uczniów danej klasy zależne od zaawansowania w rozwoju i stanu zdrowia. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektów dydaktycznych i zdrowotnych w pracy szkolnej.

Stale wzrastający zakres wiedzy i umiejętności, jakie uczeń musi opanować w czasie pobytu w szkole, doprowadza do poszukiwań coraz to nowych metod intensyfikacji procesu nauczania. Ponieważ z punktu widzenia zdrowia ucznia nie jest to rzecz obojętna, warto i tym sprawom poświęcić trochę uwagi.

Przy tradycyjnych metodach nauczania tylko niewielka część lekcji (15-50%) jest wykorzystana bezpośrednio na naukę. Z tego względu coraz powszechniej stosowane są różne metody zwiększania intensywności nauki, takie jak nauczanie pragramowane, z pomocą maszyn, pomocy do nauczania itp.

Nowoczesne metody nauczania zwiększają możliwość indywidualizacji pracy dziecka, pozwalają pracować uczniom w tempie, które im najbardziej odpowiada. Brak jest dotychczas higienicznej oceny nowych metod nauczania. Z nielicznych badań wynika jednak, że np. nauczanie programowane wprawdzie zwiększa intensywność pracy uczniów na lekcji (rys. 7.17), ale nie doprowadza do niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Nowoczesne metody nauczania szeroko posługują się środkami audiowizualnymi (film, diapozytywy, magnetofony, telewizja, radio itp.), które przede wszystkim stanowią dodatkowe, intensywne obciążenie dla wzroku i słuchu, a także dla centralnego układu nerwowego na drodze intensyfikacji przepływu informacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>