Nadmiary energetyczne

Dzięki mechanizmowi regulacyjnemu głodu i sytości każdy człowiek jest zdolny bieżąco korygować zalecaną wartość energetyczną dobowego pożywienia. W warunkach żywienia zbiorowego regulację taką umożliwia zasada podawania niektórych potraw do spożycia w dowolnej ilości (np. zupy, pieczywo, ziemniaki), przez co każdy może uzupełnić ewentualne braki lub ustrzec się przed nadmierną wartością energetyczną. Dodatkową kontrolę stanowią powtarzane dostatecznie często pomiary ciężaru ciała i ewentualnie grubości fałdów skómo-tłuszczowych. U dzieci i młodzieży wskaźnikiem zadowalającego pokrycia potrzeb energetycznych jest prawidłowy rozwój wyrażony prawidłowym powiększaniem długości i ciężaru ciała oraz proporcji tkanek ustrojowych.

Nadmiary energetyczne są równie niekorzystne jak niedobory (uprzednio omówione). Powodują one gromadzenie się zapasowego tłuszczu i zwiększenie ciężaru ciała, co może doprowadzić do otyłości i wtórnych, związanych z nią zaburzeń metabolicznych.

Zalecana ilość białka w pożywieniu z uwzględnieniem jego wartości odżywczej. Podstawą oceny zapotrzebowania na białko są:

– a) badania nad ilością i jakością białka w dowolnie dobieranych racjach pokarmowych ludzi zdrowych (szczególnie cenne dla oceny zapotrzebowania na białko u niemowląt i małych dzieci, przy równoczesnej kontroli przyrostów wysokości i ciężaru ciała),

– b) badania bilansu azotowego,

– c) badania doświadczalne nad zapotrzebowaniem na poszczególne aminokwasy.

Przy żywieniu naturalnymi produktami najwyższe wykorzystanie białek na rozwój i bieżące potrzeby metaboliczne występuje u zwierząt i człowieka przy podawaniu jaj jako jedynego źródła białka, a’ u młodych ssaków także przy żywieniu mlekiem samicy tego samego gatunku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>