Kształtowanie się cech ilościowych cz. II

Niekiedy nie wszystkie geny polimeryczne są równocenne i ujawnia się wówczas dominacja jednych genów (czy genu) nad innymi (rys. 9.21). Efekt tym wywołany może przejawić się w różnej postaci, od lekkiego tylko przewyższenia średniej wielkości cechy między obojgiem rodziców, poprzez wielkość równą temu z rodziców, u którego cecha przybrała większą wielkość, do przewyższenia wielkości cechy któregokolwiek z rodziców. Ten ostatni efekt, naddominacji, jest nazywany zjawiskiem heterozji (bujaniem cech u mieszańców).

Cechy poligeniczne znajdują się pod silnym wpływem czynników środowiskowych. Proporcji wpływów środowiskowych i genetycznych nie można jednak ustalić w sposób jednoznaczny, bowiem oddziaływanie genów jest względnie stałe, zaś czynniki środowiska (rodzaj, a szczególnie siła ich oddziaływania) mogą się różnić krańcowo.

Wiadomości o dominacji niektórych zespołów genów połimerycznych nad innymi mamy już wiele. Wiadomo więc, że geny determinujące włosy ciemne dominują nad genami determinującymi włosy jasne, a włosy rude są recesywne względem wszystkich innych barw włosów. O ile wiadomo, włosy platynowoblond są determinowane dwoma „białymi” genami recesywnymi. Włosy blond są determinowane dwoma „żółtymi” genami, włosy ciemne (brąz) – dwoma genemi „brązowymi” albo jednym „brązowym” i jednym „żółtym” lub „rudym”. Podobnie włosy czarne uwarunkowane są dwoma genami „brązowymi” lub „brązowym” i „jasnym”. Kształt włosów uwarunkowany jest także poligenicznie, z tym że geny warunkujące włosy proste są dominujące. Taki szczegół ułożenia włosów jak wir potyliczny jest prawdopodobnie kontrolowany przez pojedynczą parę genów. Włosy o kształcie wełnistym u jednego z rodziców występują też u większości jego dzieci. Geny determinujące włosy wełniste dominują nad wszelkimi innymi typami kształtu włosów.’ Spośród elementów budowy ucha geny determinujące wolno wiszący płatek dominują nad determinującymi płatek przyrośnięty, a determinujące prosty obrąbek ucha – nad złożonym obrąbkiem. Geny determinujące nos wydatny lub garbaty dominują nad determinującymi nos prosty lub wklęsły, a wysoka i wąska przegroda nosa nad niską i szeroką. Kształt ust jest zdeterminowany poligenowo bez dominacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>