Kręgosłup jest narażony na szczególnie częste urazy

O ile okres przedszkolny (szczególnie 4-5 lat) jest wiekiem najbardziej intensywnego rozwoju motorycznego, to okres pokwitania (szczególnie ok. 10-12 lat) jest tym wiekiem, w którym występuje największa harmonia ruchów na . skutek osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju poszczególnych aspektów motoryczności: szybkości, siły, zwinności, wytrzymałości i wydajności. W wieku 4-5 lat najsilniej uzewnętrznia się spontaniczna potrzeba ruchu,, w 10-12 r. ż. ma miejsce największa podatność na ruch stymulowany. Jest to wiek, w którym na tle wysokich predyspozycji sensomotorycznych łatwo jest wytreno- wać wiele właściwości organizmu. Do 8-10 r, ż. kształtuje się skoordynowany chód i charakterystyczny dla danego człowieka rytm ruchów, do 12 r. ż. uformowane zostają mechanizmy hamowania ważniejszych funkcji, w 12-13 r. ż. dojrzewa ostatecznie analizator ruchowy. Wszystko to prowadzi do wysokiego stopnia rozwoju zdolności motory- cznych, dużej ich szybkości i precyzji przy już dość znacznej sile i wytrzymałości.

Co jednak ciekawe, w okresie pokwitania, gdy dziecko rozwija się szczególnie szybko i występuje tzw. pokwitaniowy skok manifestujący się największym rozwojem wysokości i masy ciała, doskonaleniem wie- postawa o zrównoważonym i niewielkim wygięciu kręgosłupa, dla kobiet o lekko pogłębionej lordozie lędźwiowej.

Kręgosłup jest narażony na szczególnie częste urazy Wynika to z samej jego konstrukcji, przy czym najbardziej narażona na urazy jest część lędźwiowa (rys. 5.33), zwłaszcza na granicy z kością krzyżową. gosłupa w różriych jego odcin- kach (wg Adsona)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>