Higiena i organizacja dnia szkolnego

Higiena nauczania ukierunkowana jest przede wszystkim na zwiększenie u uczniów zdolności do pracy, tak aby funkcjonowanie ustroju, a zwłaszcza kory mózgu, która jest w procesie nauczania szczególnie obciążona, było najbardziej ekonomiczne z punktu widzenia fizjologicznego. Nauka szkolna jest przede wszystkim związana z powstawaniem procesów pobudzenia w określonych komórkach kory mózgu, wokół których pojawia się hamowanie, co umożliwia nieprzyjmowanie ubocznych bodźców. W wyniku nauki zbyt długiej lub intensywnej dochodzi do obniżenia sprawności układu nerwowego – do pojawienia się zmęczenia. Szybkość narastania tego fizjologicznego zjawiska zależy od wieku, indywidualnych właściwości organizmu, stanu zdrowia oraz warunków środowiska szkolnego i organizacji procesu nauczania.

Z tych względów organizacja nauczania jest zróżnicowana przede wszystkim w odniesieniu do poszczególnych grup wieku (klas). Podstawowe znaczenie ma poprawnie zorganizowany z punktu widzenia higieny rozkład lekcji w szkole oraz przebieg procesu nauczania w czasie lekcji.

W naszych warunkach, jak zresztą w większości krajów, obowiązuje system sprowadzający się do lekcji 45-minutowych, przedzielonych przerwami międzylekcyjnymi. Biorąc pod uwagę powyżej wspomniane warunki dotyczące poprawy organizacji trybu życia dziecka, staje się oczywiste, że liczba lekcji w ciągu dnia musi być zróżnicowana w odniesieniu do poszczególnych grup wieku. Uczniowie klas pierwszych w zasadzie nie powinni mieć więcej niż 3 lekcje w ciągu dnia, klas II-III – 4 lekcje, klas IV – 5 lekcji i pozostałych – 6 lekcji. W klasach młodszych 4 lekcje mogą być prowadzone najwyżej 2-3 dni w tygodniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>