Funkcje wydzielnicze i mechaniczne układu trawiennego

Funkcje wydzielnicze i mechaniczne układu trawiennego regulują bodźce nerwowe i czynniki hormonalne, których działanie pobudza lokalnie treść pokarmowa i jej składniki chemiczne. Bodźce nerwowe mogą powstawać również na zasadzie odruchu warunkowego, np. przy przyzwyczajeniu do określonego czasu spożycia pokarmu. Wydzielanie gruczołów trawiennych zachodzi pod wpływem kilku substancji o charakterze hormonów, jak gastryna, cholecystokinina-pankreozymina i sekre- tyna.

Dużą efektywność procesów trawienia przyściennego i wchłaniania składników odżywczych umożliwia budowa błony śluzowej jelita cienkiego. Jest ona poprzecznie sfałdowana na całym przebiegu, a na jej powierzchni występują dodatkowe wypustki, tzw. kosmki, pokryte jednowarstwowym nabłonkiem walcowatym z różną liczbą komórek kubkowych (zależnie od odcinka). Warstwa powierzchniowa komórek walcowatych tworzy z kolei mikrokosmki, zwane rąbkiem szczoteczkowym. Budowa ta zwiększa maksymalnie (do ok. 300 m2) powierzchnię zetknięcia ściany jelita cienkiego z treścią pokarmową. Ma to podstawowe znaczenie dla procesu wchłaniania, tym bardziej że enzymy końcowych etapów trawienia cukrowców i białek są związane z błoną powierzchniową jelita cienkiego. ‚

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>