Formotwórcza rola ruchu

Rola ruchu w kształtowaniu się kośćca uwidocznia się także w zmianach kształtu klatki piersiowej, proporcji ciała itp. U noworodka głębokość klatki piersiowej jest większa niż jej szerokość (w ciągu kilku pierwszych miesięcy życia obwód klatki piersiowej jest też mniejszy od obwodu głowy). W zasadzie na proces spłaszczania się klatki piersiowej wpływa aktywność ruchowa kończyn, jest to jednak zjawisko złożone, bowiem bardziej płaską klatkę piersiową mają właśnie dzieci wątłe, ale także sportowcy (chociaż zazwyczaj o dużym obwodzie) oraz ludność wiejska w porównaniu z miejską,

W pierwszym okresie po urodzeniu niemowlę ma kończyny górne dłuższe niż dolne, z krótkokończynowego zarodka przekształca się stopniowo w długokończynowe dziecko (w okresie pokwitania kończyny dolne stanowią przeciętnie ponad połowę długości ciała). Okres szczególnie szybkiego rozwoju kończyn wiąże się właśnie ze znaczną aktywnością ruchową, począwszy od czasu, gdy kształtuje się lokomocja niemowlęcia, aż po młodzieńczą aktywność ruchową.

Innym przykładem formotwórczej roli ruchu są różnice proporcji ciała ludności wiejskiej i miejskiej. U ludności wiejskiej szerokość bioder w stosunku do szerokości barków jest znacznie większa (rys. 5.6) niż u ludności miejskej. Istnieje przypuszczenie, że spowodowane jest to znacznie większą aktywnością ruchową kończyn dólnych (chodzenie pieszo na duże odległości, praca w polu i obejściu itp.), szczególnie w okresie dzieciństwa, wpływającą na rozwój wszerz miednicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>