Faza „rozwoju kontroli otoczenia”

Większość wymienionych zmian odbywa się już pod kontrolą ludzkiego hormonu wzrostu (HGH), który począwszy od 3-4 r.ż. produkuje przysadka. Pod koniec fazy ekspansji obserwuje się pewne przyspieszenie rozwoju. Ponieważ jednak występuje ono w podobnym wieku (z 7 na 8 r.ż.) u chłopców i dziewcząt oraz u dzieci wiejskich i miejskich, przypuszcza się, że jest związane przede wszystkim ze zmianą reżimu życia, jaką narzuca uczęszczanie do szkoły. Opisywaliśmy to zjawisko obszernie w rozdz. 8.

Przed zakończeniem fazy, którą nazwaliśmy „rozwojem kontroli otoczenia”, dziecko współczesne osiąga już stopień rozwoju pozwalający na zrozumienie zjawisk zachodzących w otaczającym świecie i jest przygotowane do utrzymania się przy życiu. W społeczeństwach pierwotnych dziecko w tym wieku potrafi odeprzeć wiele niebezpieczeństw, jakie na niego rzyhają ze strony środowiska. Osiągnięty stopień autonomii i dojrzałości osobniczej nie jest jednak wystarczający w złożonej strukturze współczesnego społeczeństwa przemysłowego. Społeczeństwa cywilizowane na tym etapie zaczynają planową edukację szkolną, konieczną do złożonych zadań, jakie jednostka pełni w grupie ludzkiej jako swoją cząstkę zadań ogólnych. Swoistego przygotowania wymaga samo opanowanie zawodu, stąd na wcześniejszym etapie (5-7 lat) następuje wdrożenie do samego procesu uczenia się i szukania swego miejsca w społeczeństwie. Tak więc dziecko współczesne jest w stanie w wieku 5-6 lat podołać nauce na szczeblu elementarnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>