Faza ekspansji

Po pierwszym pół roku, w ciągu którego częste są zgony z różnych przyczyn, szczególnie zaburzeń układu oddychania, dziecko wchodzi w następną fazę swego rozwoju. Jest to wiek, w którym dziecko opanowuje umiejętność władania własnym ciałem i w którym doskonalą się fizjologiczne i biochemiczne mechanizmy jego organizmu, doprowadzając do stanu równowagi zwanego homeostazą. Dynamika rozwoju jest nadal bardzo szybka, jednak z roku na rok maleje: największa jest w ciągu pierwszego roku po urodzeniu, mniejsza już w drugim, jeszcze mniejsza w trzecim. W 2,5-3 r.ż, kończy się pierwszy etap fazy ekspansji i dziecko jest już zdolne do utrzymywania się przy życiu, chociaż nie potrafi jeszcze zdobyć środków do życia, głównie żywności. Pod koniec 3 r.ż. dziecko osiąga ok. 25% ciężaru ciała, 33% powierzchni ciała, 56% wysokości ciała, 65% obwodu klatki piersiowej i 90% obwodu głowy – jakie są właściwe osobie dorosłej. W tym okresie szybko rozwija się aparat ruchu: kościec i mięśnie. Intensywny rozwój tkanki tłuszczowej jest z jednej strony korzystny dla termoregulacji, z drugiej jednak świadczy o przekarmieniu, typowym dla cywilizacji miejskich. U przekarmionego małego dziecka komórki tłuszczowe mnożą się szybko. Jest to objaw niekorzystny, gdyż zbytnie namnożenie się komórek tłuszczowych w dzieciństwie stwarza predyspozycję do otyłości w wieku późniejszym.

Stąd już dla niemowląt zaleca się obecnie dietę urozmaiconą, lecz odpowiednio ograniczoną kalorycznie, pamiętając przy tym jednak, że zbyt mała podaż białka może się odbić niekorzystnie na rozwoju układu nerwowego i narządów ruchu. Jest to wiek zasadniczego kształtowania się elementów układu nerwowego, toteż ostre niedobory żywnościowe mogą powodować nawet nieodwracalne zaburzenia rozwoju umysłowego. W okresie niemowlęcym obok bardzo szybkiego rozwoju kończyn (a więc tkanki kostnej) ma miejsce bardzo jeszcze intensywny przyrost masy tkanki mózgowej (rys. 11.21).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>