Faza ekspansji – dalszy opis

Większe niemowlęta szybciej rozwijają się ruchowo, siadają, raczkują i zaczynają chodzić, mają też większą liczbę punktów kostnienia, są więc ogólnie bardziej zaawansowane w rozwoju. Już wtedy jednak zaznaczają się wyraźnie różnice płciowe: dziewczęta, chociaż przeciętnie mniejsze od chłopców, szybciej rozwijają się psychomotorycznie, wcześniej zaczynają chodzić i mówić.

Procesy rozwoju w ciągu pierwszych 3 (może nawet 4) lat życia odbywają się pod działaniem nie znanych bliżej czynników, być może tych samych, które wpływają na rozwój w okresie płodowym. Już pod koniec omawianego wieku ujawnia się jednak stymulujący wpływ tyroksyny (p. rys. 10.4). Wyraźnie zaznaczona jest w tym okresie genetyczna kontrola rozwoju, skoro w drugim półroczu (ok. 9 miesiąca) obserwuje się już przejawy heterozji, będące wyrazem zwiększonej wrażliwości dzieci heterozygotycznych na czynniki środowiska.

W ciągu pierwszych 3 lat życia dokonują się jednak również poważne wewnątrzustrojowe przemiany biochemiczne i morfologiczne. Zmianie ulega więc stosunek zawartości potasu do sodu, zwiększa się proporcja wody śródkomórkowej względem pozakomórkowej – ogólnie można powiedzieć, że następuje dojrzewanie biochemiczne ustroju. W okresie tym dziecko posiada także pełne uzębienie mleczne. Cały ten zespół objawów dopełnia formowanie się osłonek miełinowych nerwów czaszkowych, co wpływa dodatnio na dokładność przewodzenia nerwowego, chociaż rozrost włókien osiowych nie jest jeszcze zakończony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>