Drugi etap fazy ekspansji

W ciągu pierwszych 3 lat następuje także pewna stabilizacja wyprostowanej postawy ciała, chód jest już pewny, krzywizny kręgosłupa ukształtowane. Z opatrzonej tłuszczową poduszeczką stopy „niemowlęcej” rozwija się wyposażona w dwa łuki kostne stopa „marszowa”, a kończyny dolne osiągają już blisko połowę (46%) wysokości ciała (u noworodka 37%) – dziecko staje się więc długokończynowe (rys. 11.22). Taki właśnie rozwój narządów ruchu i układu nerwowego wiąże się z rozwojem lokomocji i właściwości motorycznych dziecka oraz jego aktywnym poznawaniem otaczającego świata.

Drugi etap fazy ekspansji jest konsekwencją intensywnego rozwoju w poprzednim etapie, trwa on od 2,5-3 do 8-9 r.ż., a główną jego cechą jest zwolnienie tempa rozrostu organizmu, intensywna natomiast jego przebudowa w sensie funkcjonalnego i strukturalnego dojrzewania wielu układów. Objawem zachodzącej przebudowy wewnętrznej organizmu pod koniec tego etapu są większe przyrosty ciężaru ciała aniżeli jego wysokości. Przede wszystkim typowe dla tego okresu jest formowanie się i różnicowanie zakończeń nerwowych, rozwój receptorów, różnicowanie tkanki mięśniowej. Na skutek tego ruchy stają się bardziej skoordynowane, dziecko swobodniej i z większą precyzją włada swoim ciałem. Jest to właśnie ów złoty wiek rozwoju motoryczności, co jest także wynikiem wielkiej ruchliwości dziecka. Niewielka w tym wieku gibkość kręgosłupa zapewne zabezpiecza tę ,,oś postawy” przed zniekształceniami zagrażającymi wobec nie zakończonego procesu kostnienia kręgów. Zarastają natomiast w tym wieku szwy czaszki, kości miednicz- nych, kończy się kostnienie kości palców i śródręcza, rozpoczyna wymiana uzębienia mlecznego na stałe. Następuje dalszy rozwój kończyn, dolne przekraczają połowę wysokości ciała, co mimo postępującego rozrostu wszerz tułowia wywiera wrażenie smuklenia ciała. Zwiększa się grubość tkanki tłuszczowej. Klatka piersiowa staje się bardziej płaska, w obrębie kręgosłupa dominuje kifoza piersiowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>