Czas w minutach

Obok wymienionych już czynników decydujących o przebiegu zmian sprawności uczniów w ciągu lekcji, o szybkości narastania zmęczenia, duże znaczenie mają także motywacja, zainteresowanie oraz szereg bodźców natury emocjonalnej. Negatywne bodźce emocjonalne mogą bardzo zmniejszać sprawność ustroju, bodźce pozytywne znacznie ją zwiększać (rys. 7.16). _

Z badań higienistów, psychologów i pedagogów wynika, że uczniowie jednej klasy, w tym samym wieku, posiadają zróżnicowane możliwości zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jedni uczniowie dla zdobycia i utrwalenia wiadomości wymagają kilkakrotnego powtórzenia materiału, podczas gdy w stosunku do innych ten sposób nie daje pozytywnych efektów, ale odwrotnie, obniża ich zainteresowanie, prowadzi do znudzenia. Skuteczność nauczania niektórych przedmiotów jest także wyraźnie zależna od indywidualnych fizjologicznych właściwości centralnego układu nerwowego. Stwierdzono np. wyraźną korelację między postępami w matematyce a poziomem ruchliwości procesów nerwowych. Od typu układu nerwowego uzależniona jest też wrażliwość ucznia na zmęczenie. Uczniowie charakteryzujący się niskim poziomem czynnościowej ruchliwości procesów nerwowych i niską dyspozycją do pracy znacznie szybciej męczą się pod wpływem określonej pracy niż uczniowie o wysokiej dyspozycji do pracy i wysokim poziomie ruchliwości procesów nerwowych, Stąd np. nie ma fizjologicznego uzasadnienia praktykowana w wielu szkołach metoda dodatkowych lekcji dla dzieci źle uczących się, bo lekcje takie prowadzą do pogłębienia zmęczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>