Czas w minutach – kontynuacja

Ponadto istotne znaczenie ma zaawansowanie w rozwoju fizycznym, który także jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych klasach, zwłaszcza w przypadających na okres dojrzewania. Zarówno dyspozycja do pracy, jak i osiągnięcia szkolne są w znacznym stopniu skorelowane z poziomem rozwoju nie tylko psychicznego, ale i fizycznego. Uczniowie o rozwoju fizycznym opóźnionym lub obniżonym nawet w stosunkowo niewielkim stopniu charakteryzują się gorszymi wskaźnikami reakcji fizjologicznych oraz względnie niższą dyspozycją do pracy umysłowej i fizycznej niż ich rówieśnicy o przeciętnym lub wyższym zaawansowaniu w rozwoju.

W indywidualizacji zajęć szkolnych powinno się również brać pod uwagę stan zdrowia uczniów nie tylko w aspekcie pozytywnym (rozwój), ale i negatywnym (obecność choroby). Dyspozycja do pracy i postępy w nauce są bowiem w pewnym stopniu zdeterminowane także stanem zdrowia. Jak wynika .z danych przedstawionych w dalszych rozdziałach, w wieku szkolnym dość często spotykamy się z dziećmi dotkniętymi bądź ostrymi chorobami infekcyjnymi, bądź chorobami przewlekłymi o różnym charakterze. Choroby, takie jak reumatyzm, przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych (nieżyty nosa, nieżyty oskrzeli, zapalenie zatok przynosowych itp.), znacznie obniżają psychofizyczną spawność ustroju, a także są przyczyną absencji na zajęciach. Obniżenie sprawności ma miejsce nie tylko w czasie trwania chofoby, ale także i w okresie rekonwalescencji. Tak np. po przebyciu anginy sprawność psychofizyczna ustroju wraca do stanu sprzed zachorowania dopiero w ok. 2 tygodnie po tzw. wyzdrowieniu klinicznym, a więc 2 tygodnie po powrocie ucznia do szkoły. Niesłuszne i niecelowe jest zatem zwiększanie obciążenia nauką w tym okresie, aby odrobić zaległości powstałe w wyniku nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>