Czas lekcji

Praktycznie biorąc, uczeń klasy pierwszej jest w stanie w miarę aktywnie pracować ok. 30 min (rys. 7.13). Lekcja może więc trwać dłużej tylko wtedy, gdy pozostały czas przeznacza się na różne formy wypoczynku, ponieważ ostatnie 10-15 min. lekcji jest najbardziej męczące dla ucznia, a zatem i nieefektywne z punktu widzenia pedagogicznego. Jeszcze często wpływ na stan funkcjonowania ustroju i jego sprawność ma struktura lekcji, która obok celów dydaktycznych powinna ma- ksymalnie uwzględniać zmiany fizjologiczne, jakie zachodzą w organizmie ucznia w czasie lekcji. Z tego względu ważne znaczenie ma jakość zajęć, niejednakowa z uwagi na ich długość, trudność i uciążliwość. Tradycyjna struktura lekcji składa się z czterech głównych elementów – sprawdzania wiadomości, omawiania nowego materiału, jego utrwalenia, zadawania lekcji do domu. Jednakże w warunkach nowoczesnego nauczania ten typ organizacji lekcji staje się przeżytkiem, ponieważ zbyt mało stymuluje poznawczą’ aktywność uczniów. Obecnie zatem struktura lekcji staje się bardziej zmienna, ponieważ różne przedmioty wymagają różnych metod nauczania i rodzajów działania ucznia i nauczyciela. Higienicznemu normowaniu w większym stopniu podlegają więc poszcze- gólne rodzaje działań i metody nauczania. W klasach najmłodszych do trudnych zajęć należy pisanie. Powinno ono mieć miejsce na początku lub w środku lekcji i trwać nie dłużej niż 10 min. Czytanie jest nieco mniej męczące dla ucznia, niemniej nie powinno przekraczać 7-10 min. i nie pod koniec lekcji, ponieważ w tym czasie, nawet jeśli trwa krócej, niż podano, prowadzi do znacznego obniżenia siły i wydłużenia czasu reakcji odruchowowarunkowych, które są istotnym mechanizmem w procesie czytania. W tym okresie lekcji najlepiej przeplatać czytanie z innymi formami zajęć, jak odpowiedzi na pytania, opowiadanie itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>