Budowa i działanie układu oddechowego i układu krążenia cz. II

Tchawica i płuca wykazują również znaczne zmiany rozwojowe. Tchawica noworodka jest krótka i szeroka, a oskrzela mają duży przekrój. Drogi odechowe najszybciej wzrastają w pierwszym półroczu po urodzeniu oraz w okresie dojrzewania. Płuca i pęcherzyki płucne inten- sywnie rozwijają się od 3 do 6 r.ż. Wzrasta wówczas nie tylko wielkość, ale i liczba pęcherzyków płucnych oraz końcowych rozgałęzień oskrzeli. W wyniku tych różnorodnych zmian stałym przeobrażeniom ulega czynność układu oddechowego. Zwalnia się m.in. liczba oddechów na minutę (rys. 6.3), głębokość oddechów (rys. 6.4), zmienia się reakcja na obciążenie wysiłkiem fizycznym (rys. 6.5), a także powiązanie z układem krążenia (rys, 6.6). Inna jest również w różnych grupach wieku zawartość tlenu w powietrzu pęcherzykowym – u dzieci do 1 r.ż. ok. 17,7%, u uczniów ok. 15%, u dorosłych ok. 13,7%. Natomiast zawartość dwutlenku węgla zwiększa się z 2,4% u dzieci do 1 r.ż. do 3,7% u uczniów i ok. 4/o u dorosłych. Zróżnicowane jest też pobieranie tlenu z 1 litra powietrza wdychanego. Noworodek np. pobiera 26 ml tlenu, dziecko roczne ok. 71 ml, 5-letnie ponad 115 ml, 16-letnie ok. 40 ml, dorosły ok. 70 ml.

Wszystkie te dane świadczą o tym, .że układ oddechowy podlega nieustannym zmianom rozwojowym, w związku z czym jego reaktywność i wrażliwość na czynniki środowiska zewnętrznego jest różna w poszczególnych okresach ontogenezy.

Ściśle związany z układem oddechowym jest układ krążenia, którego zadaniem jest doprowadzenie z krwią tlenu z układu oddechowego oraz substancji odżywczych z układu pokarmowego do wszystkich tkanek i komórek i odprowadzenie do nerek niepotrzebnych ustrojowi produktów przemiany materii, a do układu oddechowego dwutlenku węgla powstałego w wyniku tej przemiany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>