Badania nad dziećmi wychowanymi w domach dziecka

Badania nad dziećmi wychowanymi w domach dziecka, szczególnie małego, wskazują na opóźnienia w rozwoju psychofizycznym tych dzieci. Jest to jednak związane raczej z potrzebami indywidualnej opieki, ciepła rodzinnego niż warunkami materialnymi i sposobem żywienia, aczkolwiek i te ostatnie czynniki odgrywają swoją rolę. Całokształt warunków w domach dziecka zazwyczaj wyciska na ich wychowankach trwałe piętno tak pod względem psychicznym, jak i fizycznym. Stąd zresztą istniejące tendencje do tworzenia rodzin zastępczych i wychowywania w mniejszych kolektywach, przy współudziale opieki dorosłych, W takich warunkach łatwiej zaspokoić potrzeby dziecka, których pomijanie może się odbić niekorzystnie na jego rozwoju. .

Do instytucji społecznych, którą można rozpatrywać z punktu widzenia zadań wychowawczych, należą jeszcze organizacje społeczne, zespoły sportowe, wojsko. Orgafiizacje społeczne oddziałują na fizyczne właściwości dziecka zazwyczaj zbyt krótko (zebrania), aby dało się to zaobserwować. Wyraźniejsze i zazwyczaj pozytywne są wpływy obozów, kolonii zimowych i letnich. Zależy to jednak od sposobu ich organizacji – zła kolonia czy obóz może wywołać skutek wręcz odwrotny. Z kolei fakt, że dzieci trenujące w klubach sportowych w czasie wakacyjnych obozów obniżają swą formę, z punktu widzenia celów, jakie mają spełnić obozy, jest objawem prawidłowym – daje dzieciom i młodzieży pewną optymalną dawkę ruchu, nie przeciążając ich zbytnio.

Uczęszczanie do szkoły, jak też i wyjazd na kolonie czy obóz jest czymś innym dla dziecka miejskiego niż dla wiejskiego. Dziecko wiejskie jest z reguły ciągle jeszcze przemęczone (szczególnie w sezonie wiosenno-letnim) pracą przy obejściu i w polu, W tym aspekcie szkoła i wyjazdy na obozy stanowią pewną ochronę dziecka przed zbytnimi przeciążeniami, Zjawisko to można zacbserwować na przykładzie okresów dojrzewania dziewcząt. W mieście, gdzie trudniejszy dla organizmu jest okres zimy, dziewczęta dojrzewają zimą częściej, niżby to wynikało z przypadku. Wpływa na to zapewne ograniczenie ruchu, mniejsze pokrycie zapotrzebowania na witaminy, większa utrata ciepła itd. Okresem, w którym najczęściej dojrzewają dziewczęta wiejskie, jest lato. Prace rclne, niedożywienie przednówkowe itp. czynniki „wymuszają” dojrzewanie dziewcząt. Już jednak dziewczęta ze wsi nierolniczych (górskich), nie uczestniczące w takim stopniu w pracach polnych, dojrzewają zazwyczaj podobnie jak dziewczęta miejskie, w zimie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>