Absencja w dniach u uczniów starszych klas szkoły podstawowej

Znaczenie absencji szkolnej ma również inną wagę u uczniów dobrze i źle uczących się (rys. 7.21). W klasach młodszych absencja szkolna (w tym i chorobowa) często jest większa wśród uczniów mających bardzo dobre wyniki w nauce niż wśród ich źle uczących się rówieśników. Absencja tych uczniów uwarunkowana jest jednak większą troską rodziców o zdrowie dziecka, które jest zatrzymywane w domu nawet przy błahych chorobach, dodatkowo wywożone np. w góry w celach profilaktycznych (np. choroby górnych dróg oddechowych), a ponadto ma zapewnioną pomoc przy odrabianiu zaległości w nauce. W klasach starszycń uczniowie o dużej absencji na ogół gorzej się uczą.

Jednym słowem, uczniowie, którzy osiągają dobre postępy w nauce i na których działa niewiele czynników negatywnie wpływających na wyniki w nauce, otoczeni są zazwyczaj troskliwą opieką rodziców, łubiani i cenieni przez nauczycieli za pozytywną postawę w szkole, nie

Absencja w dniach u uczniów starszych klas szkoły podstawowej (wg danych własnych) osamotnieni w razie działania jakiegoś czynnika ujemnego, który mogą przezwyciężyć przy pomocy otoczenia. Natomiast w zupełnie odmiennej sytuacji są z reguły uczniowie doznający znacznych niepowodzeń szkolnych, mimo że na ogół działa na nich wiele różnorodnych czynników negatywnych.

Niekorzystne różnice w sytuacji uczniów dobrze i źle uczących się wynikają więc przede wszystkim z różnic środowiskowych, które z kolei w pewnej mierze uzależnione są od poziomu wykształcenia rodziców (rys. 7.22). Wyższy poziom wykształcenia rodziców pozwala im lepiej orientować się w potrzebach dziecka, stwarzać większe możliwości zapewnienia warunków bardziej zbliżonych do optymalnych tak z punktu widzenia potrzeb fizycznych, jak i psychicznych dziecka.

Niepowodzeniom szkolnym powinno się zapobiegać możliwie najwcześniej

Niepowodzeniom szkolnym powinno się zapobiegać możliwie najwcześniej, jako że są one zazwyczaj skutkiem wpływu całego splotu niekorzystnych czynników występujących bardzo wcześnife, czasem już w bardzo wczesnym dzieciństwie, a nawet w okresie rozwoju płodowego, \ kiedy to nieprawidłowe warunki ciąży i porodu – stany niedotlenienia płodu pod koniec ciąży, porody przedwczesne, cukrzyca matki, przebycie przez nią chorób zakaźnych w pierwszym trymestrze ciąży, zatrucia ciążowe – mogą wpłynąć na poziom rozwoju intelektualnego dziecka.

Po urodzeniu dziecka prawie wszystko, w tym również powodzenie szkolne, zależy od zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju i postępowania wychowawczego, dostosowanego do różnych potrzeb na różnych etapach życia dziecka. Dla osiągnięcia pełnej dojrzałości szkolnej przez dziecko niezmiernie ważne jest otoczenie go prawidłową opieką już w ciągu pierwszych trzech lat życia. Niepowodzenia szkolne są niejednokrotnie wynikiem późnego oddziaływania na dziecko szeregu niekorzystnych czynników także we wczesnym wieku przedszkolnym. Wśród nich można wymienić także i czynniki natury zdrowotnej, jak np. nie rozpoznane i nie leczone lub nieskorygowane w porę wady wzroku, słuchu, choroby zaburzające procesy dojrzewania. Ważne są także czynniki warunkujące wykształcenie się prawidłowej więzi między dzieckiem a rodzicami, tak bardzo istotnej dla rozwoju intelektualnego i mowy dziecka, koniecznych do późniejszego powodzenia szkolnego.

Ponieważ czynniki te są w dużej mierze uzależnione od warunków środowiskowych oraz kulturowych, w jakich wzrasta dziecko, coraz bardziej rozpowszechnia się wychowanie instytucjonalne (przedszkola, ogniska przedszkolne), którego zadaniem jest zapewnienie wszystkim dzieciom w miarę możliwości wszechstronnej, prawidłowej opieki wychowawczej i lekarskiej w wieku przedszkolnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>