Daily Archives 23 września 2017

Wady postawy, ich identyfikacja i korygowanie

Pewne odchylenia związane są z trybem życia i wykonywaną pracą. Tak więc u dzieci i młodzieży wiejskiej krzywizny są zazwyczaj mniej pogłębione niż u dzieci z miasta. Częstsze natomiast jest u nich koślawe i szpotawe ustawienia kolan. Kolan szpotawych, występujących w dużym nasileniu u 2-5-letnich dzieci wiejskich, nie spotyka się w tym wieku u mieszkańców miasta. Jest to zapewne związane z odmiennym obciążeniem ruchem oraz częstymi marszami na duże odległości (nierzadko boso) ludności wiejskiej. Z tej samej przyczyny aż do okresu pokwitania pogłębia się u dzieci wiejskich płaskostopie, podczas gdy u dzieci miejskich, dojeżdżających do szkoły i chodzących zazwyczaj w obuwiu, właśnie w tym okresie poprawia się wysklepienie stopy (rys. 5.34).

czytaj więcej