Daily Archives 22 września 2017

Warunki bytowe a rozwój cz. II

Oceniając warunki bytowe należy mieć na względzie fakt, że są one wyrazem zaspokojenia różnorodnych potrzeb, w tym i zdrowotnych, pozostających w ścisłym związku z funkcjonowaniem organizmu.

czytaj więcej