Daily Archives 14 września 2017

Wzrost kośći długich

Wysokość ciała jest jednym z dobrych przykładów wzrostu kości długich. Szczególnie szybki wzrost obserwuje się, poza okresem płodowym, w ciągu pierwszych 3 lat po urodzeniu, pewne lekkie przyspieszenie w 6-7 r. ż. (tzw. skok szkolny) oraz znaczne (8-12 cm w ciągu roku) w okresie pokwitania, u dziewcząt w roku poprzedzającym wystąpienie pierwszej menstruacji (krwawienia miesięcznego, zwanego także menarche). Po tym okresie przyrost wysokości ciała staje się coraz mniejszy (rys. 5.7), i zanika w 18-22 r. ‘ż. wraz z ustaniem rozplenili tkanki kostnej. Następuje to na skutek aktywności hormonalnej prowadzącej przy nadmiarze niektórych hormonów do kostnienia chrząstek nasadowych, a tym samym zakończenia wzrostu kości na długość. Po tym okresie chrzęstne pozostają jedynie powierzchnie stawowe kości, co jest istotne dla łatwości ruchu w stawach (małe tarcie). Nieco później niż zakończenie wzrostu kości długich następuje zakończenie wzrostu kręgów, stąd w końcowej fazie pokwitania i tuż po niej obserwujemy jeszcze pewien przyrost długości tułowia. Okres ten zwany jest dorastaniem, co odpowiada występującym w nim procesom.

czytaj więcej