Daily Archives 11 września 2017

Zadania stawiane przed poszczególnymi rodzajami szkół

Zadania stawiane przed poszczególnymi rodzajami szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży określają różnice w ich organizacji, decydują o zróżnicowaniu rozwiązań funkcjonalnych poszczególnych obiektów, a zatem i wymagań zdrowotnych.

czytaj więcej