Daily Archives 9 września 2017

Zanieczyszczenie żywności

Istotnym zagadnieniem zdrowotnym jest także zanieczyszczenie żywności, w tym również składnikami, które do niedawna były uważane za naturalne, pochodzące z wody, gleby i powietrza, takie jak np, związki azotu. Poziom tych zanieczyszczeń w środowisku szybko wzrasta w wyniku industrializacji i chemizacji rolnictwa.

czytaj więcej