Pacjentom pomaga dentysta NFZ w Pyrzycach codziennie

Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje solidnie. Dba o pacjentów, bo wie, że oni są ważni. Można znaleźć dobrej klasy specjalistę nawet w małych Pyrzycach na północy Polski. Praca takiego eksperta jest cenna, ma znaczenie i na pewno się sprawdzi. Jakość działania to sprawa bezcenna, a dentysta na NFZ jest ważny i pracuje tak intensywnie, jak to tylko jest możliwe. Współpraca z dobrym dentystą ma znaczenie, a niejedna osoba dobrze sobie radzi z uzębieniem. Dobry dentysta to bezcenny specjalista.

czytaj więcej

Lata dzielące od skoku pokwitaniowego wysokości ciała

Owłosienie twarzy pojawia się u chłopców w 13-14 r.ż., u przedstawicieli rasy żółtej zazwyczaj później. W wieku 14-15 lat następuje mutacja głosu, a pod koniec pokwitania, w wieku 16-17 lat, z boków czoła wypadają włosy, tworząc typowe dla mężczyzn wcięcia kątowe.

czytaj więcej

Wady postawy, ich identyfikacja i korygowanie cz. II

Wskazane powyżej przykładowo zaburzenia ukształtowania przestrzennego ciała noszą nazwę wad postawy. Wady te dotyczą różnych części ciała, zazwyczaj jednak powodują one zaburzenia w działaniu organizmu. Pogłębienie przednio-tylnich krzywizn kręgosłupa jest niekiedy przyczyną zwichnięć kręgosłupa, pogarsza wentylację płuc i dopływ krwi do mózgu. Zbytnie wyprostowanie kręgosłupa także nie jest wskazane, gdyż na skutek zbyt słabej amortyzacji w trakcie chodzenia, skakania itp, mogą powstawać mikrourazy głowy. Boczne krzywizny kręgosłupa pogarszają wentylację płuc, pracę serca, powodują bóle międzyżebrowe. Koślawe lub szpotawe kolana oraz płaskostopie utrudniają chodzenie, długotrwałe stanie itd. Ogólnie wady postawy pogarszając warunki statyki powodują większe zużycie energii, poczucie ogólnego znużenia, nerwowość i drażliwość.

czytaj więcej

Wady postawy, ich identyfikacja i korygowanie

Pewne odchylenia związane są z trybem życia i wykonywaną pracą. Tak więc u dzieci i młodzieży wiejskiej krzywizny są zazwyczaj mniej pogłębione niż u dzieci z miasta. Częstsze natomiast jest u nich koślawe i szpotawe ustawienia kolan. Kolan szpotawych, występujących w dużym nasileniu u 2-5-letnich dzieci wiejskich, nie spotyka się w tym wieku u mieszkańców miasta. Jest to zapewne związane z odmiennym obciążeniem ruchem oraz częstymi marszami na duże odległości (nierzadko boso) ludności wiejskiej. Z tej samej przyczyny aż do okresu pokwitania pogłębia się u dzieci wiejskich płaskostopie, podczas gdy u dzieci miejskich, dojeżdżających do szkoły i chodzących zazwyczaj w obuwiu, właśnie w tym okresie poprawia się wysklepienie stopy (rys. 5.34).

czytaj więcej

Warunki bytowe a rozwój cz. II

Oceniając warunki bytowe należy mieć na względzie fakt, że są one wyrazem zaspokojenia różnorodnych potrzeb, w tym i zdrowotnych, pozostających w ścisłym związku z funkcjonowaniem organizmu.

czytaj więcej

Witaminy cz. II

Retinol jest rozpuszczalny w tłuszczu mleka, żółtek jaj i w tłuszczu podrobów oraz ryb (bogaty w retinol jest tran). Karoteny występujące w żółtopomarańczowych i zielonych owocach i liściach są przekształcane w ustroju zwierząt w wit. A. Niedobór wit. A w pożywieniu powoduje obniżoną zdolność widzenia w słabym świetle (niedowidzenie zmierzchowe) oraz nieprawidłowe rogowacenie tkanek okrywających (spojówki oka, rogówki, naskórka w okolicy mieszków włosa itd.). Zaawansowane zmiany na rogówce oka mogą doprowadzić do ślepoty.

czytaj więcej

Witaminy cz. III

Witamina K (czynnik przeciwkrwotoczny) jest konieczna do prawidłowej krzepliwości krwi, wpływając na wytwarzanie kilku z czynników układu krzepnięcia. Działanie wit. K wykazuje kilka naturalnych związków występujących w roślinach w ilości proporcjonalnej do zawartości chlorofilu. Wytwarzają je również bakterie przewodu pokarmowego.

czytaj więcej

Wpływ na rozwój biologiczny różnych typów instytucji nauczania

Zespoły sportowe mogą spełniać funkcje wychowawcze niekoniecznie zgodnie z funkcjami zdrowotnymi. W poprzednich rozdziałach wspomniano o korzystnych skutkach optymalnej stymulacji ruchowej dla rozwoju i zdrowia dziecka, a niekorzystnych – zbytnich przeciążeń, szczególnie jeśli mają one jednostronny charakter.

czytaj więcej

Wychowanie fizyczne

Podstawowe wymagania higieniczne, oparte na wynikach badań naukowych, a także uwzględniające aktualne możliwości gospodarcze, wymagania pedagogiczne w szkołach i innych placówkach zawarte są w odpowiednich przepisach normatywnych lub też opierają się na ogólnie zaakceptowanych zasadach wynikających z badań naukowych. ‚

czytaj więcej

Wzrost kośći długich

Wysokość ciała jest jednym z dobrych przykładów wzrostu kości długich. Szczególnie szybki wzrost obserwuje się, poza okresem płodowym, w ciągu pierwszych 3 lat po urodzeniu, pewne lekkie przyspieszenie w 6-7 r. ż. (tzw. skok szkolny) oraz znaczne (8-12 cm w ciągu roku) w okresie pokwitania, u dziewcząt w roku poprzedzającym wystąpienie pierwszej menstruacji (krwawienia miesięcznego, zwanego także menarche). Po tym okresie przyrost wysokości ciała staje się coraz mniejszy (rys. 5.7), i zanika w 18-22 r. ‘ż. wraz z ustaniem rozplenili tkanki kostnej. Następuje to na skutek aktywności hormonalnej prowadzącej przy nadmiarze niektórych hormonów do kostnienia chrząstek nasadowych, a tym samym zakończenia wzrostu kości na długość. Po tym okresie chrzęstne pozostają jedynie powierzchnie stawowe kości, co jest istotne dla łatwości ruchu w stawach (małe tarcie). Nieco później niż zakończenie wzrostu kości długich następuje zakończenie wzrostu kręgów, stąd w końcowej fazie pokwitania i tuż po niej obserwujemy jeszcze pewien przyrost długości tułowia. Okres ten zwany jest dorastaniem, co odpowiada występującym w nim procesom.

czytaj więcej

Zadania stawiane przed poszczególnymi rodzajami szkół

Zadania stawiane przed poszczególnymi rodzajami szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży określają różnice w ich organizacji, decydują o zróżnicowaniu rozwiązań funkcjonalnych poszczególnych obiektów, a zatem i wymagań zdrowotnych.

czytaj więcej

Zanieczyszczenie środowisk bytowania człowieka

Chociaż zanieczyszczenia środowiska i ich szkodliwy wpływ na zdrowie notowano już dawno, to jednak dopiero ostatnie lata zwróciły uwagę na szybko rosnące niebezpieczeństwo dla zdrowia związane z gwałtownym, nieraz nie kontrolowanym wprowadzaniem do otoczenia człowieka różnego rodzaju czynników fizycznych, chemicznych czy biologicznych.

czytaj więcej

Zanieczyszczenie żywności

Istotnym zagadnieniem zdrowotnym jest także zanieczyszczenie żywności, w tym również składnikami, które do niedawna były uważane za naturalne, pochodzące z wody, gleby i powietrza, takie jak np, związki azotu. Poziom tych zanieczyszczeń w środowisku szybko wzrasta w wyniku industrializacji i chemizacji rolnictwa.

czytaj więcej

Znaczenie kultury fizycznej

Różne formy kultury fizycznej, od stymulacji ruchowej niemowlęcia, poprzez organizowanie zabaw dla małych dzieci, wychowanie fizyczne w szkole, w rodzinie oraz zajęcia pozaszkolne, po organizowanie czynnego wypoczynku i różnych form rekreacji – stanowią ważny czynnik dla utrzymania zdrowia, radości życia i wydajności w pracy.

czytaj więcej